Офис сграда, склад и шоурум:

гр. София, ул. „Елов дол“ №25

Телефони за връзка

тел: +359 87 7 077 111
тел: +359 87 7 990 600
тел: +359 2 444 32 08
  инж. Златко Лефтеров
  Управител
  email: lefterov@kompleksniremonti.bg

  инж. Йордан Борисов
  Управител
  email: borisov@kompleksniremonti.bg

  арх. Никола Арабаджиев
  Ръководител обекти
  email: arabadjiev@kompleksniremonti.bg

  Емилиян Иванов
  Ръководител обекти
  email: ivanov@kompleksniremonti.bg

  Александър Атанасов
  Фирмен магазин
  email: coloritsanmarco@gmail.com

  арх. Нели Борисова
  Архитект
  email: n.borisova@kompleksniremonti.bg

  инж. Райна Стоянова
  Офис Мениджър / Управител на фирмен магазин
  email: stoyanova@kompleksniremonti.bg