Кооперация – гр. София

Цялостно саниране на кооперация в гр. София

Цялостното саниране на старата кооперация беше спешно и неотложно поради изключително окаяното състояние на сградата. Строително–монтажните работи се състоят в направа на нов покрив, топлоизолация, подмяна на комуникациите на сградата, ремонт на общите части и цялостно преустройство на първият етаж в стоматологични кабинети.