Остойностяване на ремонтни или довършителни дейности преди покупка на имот

Изготвяне на количествено-стойностни сметки и консултации във връзка с довършване или ремонт преди покупка на имот.

Всяко новозакупено жилище, било то ново строителство или старо, се нуждае от довършителни или ремонтни дейности. С модерен и функционален ход Ви предлагаме да предвидите съпътстващите разходи при покупко – продажба на недвижим имот. 
Наемайки ни за Ваши консултанти,  Вие ще получите компетентна помощ при изготвяне на количествено – стойностна сметка за ремонтните дейности на разглеждания от Вас имот и професионален съвет за рационалния и правилен избор на жилище.
На цена от 300,00лв. с ДДС Ви предлагаме остойностяване на довършителни и ремонтни дейности до 3 имота,  както и  консултиране за техническото състояние на имота.